Gastronomiska Akademiens Stiftelse

       Gastronomiska Stiftelsen 2017
Utlyser

3 stipendier à 90 000 kronor
på temat

Gastronomis gränser (i repris!)

Vi repriserar förra årets tema – Gastronomins gränser – och öronmärker även i år 3 stipendier om vardera 90 000 kronor inom temat Gastronomins gränser.

Avrapportering av stipendiet/projektet sker i form av en vetenskaplig artikel för Gastronomisk Kalender 2019 (utkommer i november 2018).

Området är brett och kan innefatta empiriska studier, teoretiska diskussioner liksom filosofiska aspekter på gastronomins gränser. Nyckelord kan vara: institutionsmat, restaurangmat, privata måltider liksom offentliga måltider, historiska perspektiv på gastronomi likaväl som framtidens gastronomi. Vilka gränser avseende gastronomi kan ses på institutioner, restauranger, i det privata och det offentliga? Vilka gränser syns i måltidslitteraturen? Vilka gränser styrs vi av i våra liv med tanke på vad vi äter?

Vi inbjuder såväl unga som seniora forskare att inkomma med stipendieansökan.

Väsentligt är att i ansökan tydligt och klart skriva fram vad projektet skall behandla (syfte, metod, material, genomförande) och vad som är nyskapande och originellt med just detta bidrag.

Artikeln kan även i år baseras på en analys av svensk Måltidslitteratur utgiven under 2000-talet, men det är inte ett krav. En sammanställning av denna finns att tillgå genom publikationen ”Årets Svenska Måltidslitteratur” utgiven av Måltidsakademiens biblioteksstiftelse som utkommit sedan 2000. Denna publikation presenterar varje år den måltidslitteratur som getts ut i Sverige med bilder, i olika kategorier, utifrån författarregister och titelregister mm.

Vänligen använd blanketten som medföljer detta utskick.  Stipendieansökan 2017

Ansökan skickas till Gastronomiska Akademiens Stiftelse
I första hand med e-post till christina.fjellstrom@ikv.uu.se (Se vidare instruktioner i blanketten), I andra hand Att: Christina Fjellström, Kungsängsgatan 57 J, 753 17 UPPSALA.

Sista ansökningsdag 15 maj 2017. (Senast detta datum skall ansökan ha inkommit).

 Beslut meddelas senast den 1 augusti 2017. Omfång av artikelen som akademien önskar som avrapportering av stipendiet skall vara ca 16 000 tecken. Manus lämnas senast 1 april 2018.  Artikeln kommer att behandlas av två-tre granskare innan tryckning.