Gastronomiska Akademiens Stiftelse

 

 

  GASTRONOMISKA STIFTELSEN  2018

 Utlysning av stipendier

     till Magdalena Ribbings minne

på temat

Ätandets gastronomi

Årets stipendieytlysning sker för att hedra minnet av Magdalena Ribbing. Stiftelsen utlyser 3 stipendier om vardera 90 000 kronor inom temat Ätandets gastronomi.

Avrapportering av projektet sker i form av en vetenskaplig artikel för Gastronomisk Kalender 2020 (utkommer i november 2019).

Området är brett och kan innefatta empiriska studier, teoretiska diskussioner liksom filosofiska aspekter på ätandets gastronomi. Nyckelord kan vara: institutionsmat, restaurangmat, privata måltider liksom offentliga måltider, historiska perspektiv på ätandet likaväl som nutida eller framtidens ätande. Begreppet ätande kan handla om beteenden vid matbordet, rutiner och vanor, värderingar om ätandets praktik, ätandets gastronomi som uttryck i konsten eller litteraturen, ätandets uttryck i media mm – listan kan göras lång men ätandet bör vara centralt i projektets syfte och att klargöra ätandets kontext.

Vi inbjuder framförallt unga forskare att inkomma med stipendieansökan men välkomnar även seniora forskare inom området. Beslut meddelas senast den 1 augusti 2018.

Väsentligt är att i ansökan tydligt och klart skriva fram vad projektet skall behandla (syfte, metod, material, genomförande) och vad som är nyskapande och originellt med just detta bidrag, vilket innebär att visa på en viss kännedom om tidigare forskning.

Projektet kan även i år baseras på en analys av svensk Måltidslitteratur utgiven under 2000-talet, men det är inte ett krav. En sammanställning av denna finns att tillgå genom publikationen ”Årets Svenska Måltidslitteratur” utgiven av Måltidsakademiens biblioteksstiftelse som utkommit sedan 2000. Denna publikation presenterar varje år den måltidslitteratur som getts ut i Sverige med bilder, i olika kategorier, utifrån författarregister och titelregister mm.

Vänligen använd blanketten som medföljer detta utskick.

Ansökan ställs till Gastronomiska Stiftelsen, att: Christina Fjellström. I år sker detta endast elektroniskt genom e-post till christina.fjellstrom@ikv.uu.se. OBS! Var noga med att i e-postens ämnesruta/ärenderuta skriva GA-ansökan. Om ni inte får en bekräftelse per e-post på att ansökan kommit fram hör av er igen.

Sista ansökningsdag 13 maj 2018. (Senast detta datum skall ansökan ha inkommit).

Omfång av artikeln som akademien önskar som avrapportering av stipendiet skall vara ca 12-14 000 tecken. Manus lämnas senast 1 april 2019.

Vänligen använd blanketten som medföljer detta utskick.  Stipendieansökan 2018

.