Gastronomiska Akademien skall värna om och verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i vårt land.

Akademiens belöningar 2016

Gastronomiska Akademiens belöningar 2016 delades ut under sedvanligt festliga former av Akademiens direktör Martin Ingvar på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm lördagen den 21 januari.

  • Guldmedalj
  • Silvermedalj
  • Guldpenna
  • Diplom